PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid, gevestigd aan Vitruviusstraat 55 3822 EM Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.puuursen.nl.
Vitruviusstraat 55
3822 EM Amersfoort
Tel.nr. 06-23425743

C.R.T. Steegstra – Traa is de Functionaris Gegevensbescherming van PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid. Hij/zij is te bereiken via info@puuursen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid neemt wel, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid) tussen zit. PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress* (Website en BackUp):
  Zelf gebouwde website www.puuursen.nl via WordPress, inclusief contactformulier t.b.v. het maken van een afspraak voor klant/cliënt.
 • wpHoot* (Template builder ‘Responsive Brix Premium’):
  Template (betaalde versie) waarvan wij gebruik maken in WordPress. Bij website problemen, te maken hebbende met deze template, kunnen wij onze contactpersoon om advies vragen. Zij kunnen dan met toestemming inloggen en meekijken/helpen om het te verhelpen.
 • MailChimp (Nieuwsbrief):
  Voor het maken van onze PuuurSen Nieuwsbrief. Klanten hebben hier zelf toestemming voor verleend. Formulier voor inschrijving staat op de website.
 • IXL Hosting* (Domeinnaam/beveiligde SSL omgeving):
  Provider Domeinnaam PuuurSen. Zij verschaffen de beveiligde omgeving voor onze website en tevens ook voor onze klanten/cliënten bij bezoek aan onze website. (Uitleg naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene).

*Bij een eventuele datalek zal er direct contact worden gelegd met onze contactpersonen bij onze provider IXL Hosting en de bouwer van onze template in WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ga eventueel voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie persoonsgegevens > Bewaartermijn 5 jaar > Reden:
  Facturatie- en belasting technische redenen. Om contact op te kunnen nemen met klant/cliënt bij afzegging of voor het maken van een afspraak.
 • Categorie personalia > Bewaartermijn 5 jaar >
  Reden: Facturatie- en belasting technische redenen.
 • Categorie Adres > Bewaartermijn 5 jaar >
  Reden: Facturatie- en belasting technische redenen.
 • Categorie gegevens t.a.v. gezondheid 5 jaar > Bewaartermijn 5 jaar >
  Reden: Veiligiheid voor de klant/cliënt. Om mijn werkzaamheden als Masseur, Pedicure/Manicure uit te kunnen voeren naar behoren.

Delen van persoonsgegevens met derden
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puuursen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@puuursen.nl