Uitleg AVG

Deze maand updaten wij ons privacybeleid, zodat u makkelijker inzicht kunt krijgen in welke gegevens wij verzamelen en waarom wij ze verzamelen.

PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid gaat op een veilige en zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan uw Privacy en hebben om deze reden een Privacyverklaring opgesteld (vermeld onderaan de Home pagina van deze website).

Deze Privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is van toepassing per 25 mei 2018.

In onze Privacyverklaring wordt vermeld:

  • Wat de doeleinden zijn van het gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Hoe het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot hetgeen (doel) waarvoor ze worden gebruikt;
  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en het eventueel doorgeven van deze gegevens aan derden indien nodig;
  • Dat wij passende maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • Dat wij uw privacy respecteren en u daarom ook op uw rechten willen wijzen.

We voeren deze privacyverklaring door en brengen u hiervan op de hoogte, omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking treedt.

De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven.

Er verandert niets aan de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. We voeren ons privacybeleid door volgens de regels van deze nieuwe AVG wetgeving en maken van de gelegenheid gebruik om verbeteringen door te voeren in onze administratie, website, formulieren en nieuwsbrief.

We maken onze procedures inzichtelijk en ons privacybeleid duidelijk en eenvoudig te begrijpen. U kunt ons privacybeleid vinden via:

https://www.puuursen.nl/avg-privacyverklaring

Mocht u verder nog vragen hebben neem dan even contact met ons op. Mocht u geen gebruik meer willen maken van onze nieuwsbrief, in verband met deze nieuwe wetgeving,klik dan op afmelden onderaan de nieuwsbrief zodra u deze ontvangt (mits u deze ontvangt na toestemming te hebben gegeven in het verleden door inschrijving).

Hartelijk dank voor uw medewerking & begrip.

Met vriendelijke groet,
Karin Steegstra – Traa

PuuurSen Massage – Medisch Pedicure – Schoonheid